Kontakt: 604 427 231

Analýza pojistek

Pro každého klienta je důležitá analýza současného pojistného krytí.

Výsledkem této analýzy je zjišťující skutečnost, která vypovídá o kvalitě stávajících pojistných smluv - pojistného krytí.

V případě, že toto zkoumání objasní nedostatečné pojistné krytí, jsme připraveni navrhnout odpovídající opatření.

Na základě zmocnění, kterým klient pověřuje svého pojišťovacího makléře k vedení pojistného zájmu, oslovíme na přání klienta vybrané pojistitele, kteří nabídnou několik možností pojistného krytí.

Naše společnost poté doporučí klientovi provedení změn, případně změnu pojistitele.

Tato činnost je vyvíjena pro naše klienty zcela zdarma